Fundația LOC - un loc pentru fiecare suflet

Fețele zâmbitoare sunt cele mai ...

bune mulțumiri!

Misiunea Fundației LOC…

este ca, prin îngrijire și implicare în viața copiilor aflați în dificultate, să ajute copiii și tinerii aflați în dificulate să își găsească „LOCUL” în această lume. Abordarea noastră holistică începe prin ajutorarea copiilor de la vârsta cea mai fragedă și se încheie odată ce aceștia au devenit tineri independenți și membri activi ai societății.

Cine este Fundația LOC ...

Ceea ce a început în anul 2001 ca un program de activități instructiv – educative în Centrele de Plasament din județul Mureș s-a transformat de-a lungul anilor într-o activitate mult mai complexă care oferă o gamă largă de servicii sociale ca: găzduirea, îngrijirea, educaţia, sprijinul emoţional şi afectiv, ajutorul umanitar și financiar, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, consilierea psihologică, spirituală și financiară a copiilor și tinerilor.

Misiunea fundației se realizează prin dezvoltarea și implementarea următoarelor tipuri de servicii sociale:

  • Programe rezidențiale de îngrijire pentru copii și tineri în case de tip familial, apartamente de tip rezidențial și plasament familial
  • Programe de îngrijire pentru bebeluși părăsiți temporar în spitalele de pediatrie și programe de asistență maternală
  • Programe instructiv-educative și tabere de zi pentru copiii și tinerii aflați în plasament în casele de tip familial din subordinea DGASPC Mureș
  • Prevenirea abandonului școlar și familial în comunitatea de romi din localitatea Ogra, județul Mureș

Personalul nostru, alături de voluntari si colaboratori din România, SUA, Elveția, Suedia, Olanda, Germania, va rămâne dedicat cu fermitate și consecvență realizării misiunii noastre. Vino alături de noi și experimentează noi provocări…s-ar putea ca viața ta să fie schimbată. Viața noastră cu siguranță a fost schimbată.

Bruce Thomas

Fondator

“…se vor numi “terebinti ai neprihanirii”, “un sad al Domnului”, ca sa slujeasca spre slava Lui.” Isaia 61:1-3

PROGRAME DISPONIBILE

Case de tip Familial

“Casa de tip familial” este un serviciu social care are drept misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, creştere, educaţie, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.

Plasament Familial

Programul vizează copiii abandonaţi din judeţul Mureş și oferă acestora, prin intermediul plasamentului familial, dreptul și şansa de a se dezvolta armonios într-o familie. Experienţa și implicarea noastră în vieţile copiilor din centrele de plasament și spitale pediatrice ne-a mobilizat pentru a demara acest program.

Programe Instructiv-Educative

Serviciul Instructiv-Educativ cuprinde programe care asigură integrarea socială a copiilor din Casele de tip Familial din subordinea DGASPC Mureș. Programele săptămânale constau în diferite activităţi care au la bază obiective educaţionale pe diferite teme de viaţă, socializare și recreere.

Prevenirea Abandonului

Problematica abandonului școlar și familial în rîndul comunității de romi constituie una din provocările de mare actualitate. Serviciul are ca scop prevenirea abandonului familial și spijinirea integrării școlare și sociale a copiilor rromi din localitatea Ogra, Jud. Mureș, prin facilitarea accesului la educație

Ex-beneficiari

Prin intermediul acestui serviciu social ne propunem să ajutăm tinerii care au trăit în instituţii de ocrotire de stat până la vârsta adultă şi în prezent locuiesc în Tîrgu Mureş şi împrejurimi să poată depăşi pragul critic al integrării socio-profesionale, prin tranziţia de la starea de dependenţă la viaţa independentă.

Îngrijirea bebelușilor abandonați

Abandonul copiilor la naştere în maternităţi, în spitale/secţii de pediatrie afectează grav dezvoltarea acestora într-una dintre cele mai importante etape ale vieţii lor. Misiunea programului este de îngrijire și stimulare a acestor copii și reintegrarea lor în familia naturală sau de plasament.

Tabere de Vară

Începând din 2002 până în prezent, peste 400 de copii și tineri aflați în plasament sau în situații de risc au participat anual în taberele de vară organizate de către Fundația LOC, în diferite locații. Chiar daca fiecare vară a fost diferită, tabăra reprezintă o experiență puternic pozitivă, cu multe beneficii pentru copii.

Pregătire-Instruire

Fundația LOC ofera pregatire și instruire profesională pentru părinți sociali, părinți adoptivi și asistenți sociali. Program are la bază modelul terapeutic TBRI (Trust-Based Relational Intervention) care oferă instruire acestora în vederea îngrijirii copiilor aflați în plasament sau adoptați care suferă de traumă.

VOLUNTARIAT

Implică-te și tu

Timpul, energia, talentul, entuziasmul, cunoștiințele și abilitățile tale pot fi valoroase și nespus de utile pentru cei din jurul tău. Alătură-te echipei noastre ca voluntar și vom încerca împreună, să-i ajutam pe cei care au nevoie de sprijin!

Experiența ta, ca voluntar la Fundația LOC, poate fi una semnificativă și plină de satisfacții pentru copiii și tinerii cu care lucrăm, cât și pentru tine.

Daca dorești să te implici ca voluntar în activitățile desfășurate de către fundație, trimite un email la:

Coordonator “Follow Up”
Emese Szalo
Email: emese[at]fundatialoc.ro

Voluntariat Fundatia LOC